RISCUL DE EXPLOZIE IN ELEVATOARELE CU CUPE – conform NORME ATEX.

Studii efectuate de specialiştii in domeniu au ajuns la concluzia că riscul de explozie intr-un elevator cu cupe se datorează în principal cupelor şi temperaturii.

A. CUPE:

Potrivit estimărilor de riscuri referitor la elevatoarele cu cupe, în conformitate cu directivele 94/9/CE si 99/92/CE, producătorii de elevatoare cu cupe pot considera doua solutii tehnice care au, respectiv, avantajele  si dezavantajele lor:
-cupele din material plastic sau cupele metalice.

In cazul utilizării cupelor din material plastic, trebuie rezolvată problema de electricitate statică, iar în cazul utilizării cupelor din oţel  trebuie studiat riscul de aprindere prin scântei rezultate din frecare.
Este acceptat că suprafeţele cupelor dintr-un elevator cu cupe fac parte din  Grupa II D  (D = praf).

In grupa II D, sunt  trei categorii:
Categoria 1 (Zona 20): prezenţă permanentă de praf.
Categoria 2 (Zona 21): prezenţă intermitentă de praf.
Categoria 3 (Zona 22): prezenţă ocazională de praf.
Pentru cupele de elevator situate in interiorul piciorului de elevator, categoria care trebuie selecţionată este Categoria 1, Zona 20.
Studiul de estimare al riscului la elevatoare privitor la cupe este in Grupa II D,   Categoria 1 (Zona 20).

Normele Europene în domeniul ATEX stipulează privind riscul de explozie ca: Aparatele din Grupa a-II-a trebuie să fie realizate în aşa fel încât să elimine orice pericol de aprindere prin incărcare electrostatică în condiţii normale de utilizare, precum şi în timpul perioadei de întreţinere  şi curăţire».

De asemenea normele ATEX pentru aparatele din Grupa a-II-a, precizează suprafeţele maxime admisibile proiectate pentru piese neconductoare, precum cupele de plastic care se incarcă cu energie statică.

Pentru elevatoarele cu cupe din Grupa a-II-a D categoria 1 (Zona 20) suprafaţa maximă admisibilă pentru o cupă executată din material plastic (material neconductor) este de 250 cm², adică o cupă cu următoarele dimensiuni: 16 cm lăţime şi16 cm deschidere

CONCLUZIE: cupele din material plastic neconductor cu dimensiunea mai mare de 16 cm nu pot fi utilizate pentru a putea fi respectate normele ATEX.

CATEGORIA SUPRAFATA ADMISA cm²
PRAF (energia de aprindere > 3mJ)
20-1 250
21-2 500
22-3 FARA LIMITA

 

In cazul utilizării cupelor din oţel trebuie studiat riscul de explozie datorită scânteilor care apar prin frecare.
In cazul deplasarii laterale a benzii pe tambur, cupele metalice în contact cu piciorul elevatorului prin frecare pot declansa scântei.

In acest caz este indicată folosirea dispozitivelor de supraveghere a alinierii benzii cu cupe situate sub capul de acţionare şi deasupra piciorului elevatorului, în scopul avertizării oricărei devieri neprevăzute a benzii cu cupe.

Aliniere banda

Aliniere banda

 

Senzori Antiexplozie

Senzori Antiexplozie

CONCLUZIE: folosirea cupelor metalice este compatibila cu normele ATEX cu condiţia de a controla devierea benzii.
Statisticile referitoare la exploziile din silozuri in Statele Unite ale Americii demonstrează clar că folosirea cupelor metalice nu este cauza principală a exploziilor.
Aceasta poate fi demonstrată prin faptul că în anii 1970-1980 cupele metalice au fost înlocuite cu cupele din material plastic, dar numărul accidentelor nu s-a schimbat (a rămas acelaşi).
In schimb, in anii 1990, utilizarea dispozitivelor de siguranţă, precum supraveghetorul de viteza sau dispozitivul de supraveghere a alinierii benzii s-a extins şi s-a observat imediat o scădere a numărului de accidente.

B. TEMPERATURA

Pentru echipamentele din Grupa II D, Norma Europeana EN 134 63-1 consideră că temperatura normală de folosire este cuprinsă între -20º C şi +45º C.
Cresterea temperaturii dintr-un elevator cu cupe poate avea două cauze:
-clima şi funcţionarea.

In regiunile foarte călduroase, în interiorul elevatorului temperatura poate ajunge pănă la 70º-80º C. Atunci va trebui prevăzut, în cazul cupelor din material plastic, materiale rezistente la aceste temperature înalte.
O tensionare greşită a benzii duce la alunecarea ei pe tambur, determinând în acest fel o creştere a temperaturii declanşând aprinderea benzii. Intr-un elevator cu cupe trebuie utilizată o bandă cu proprietăţi antistatice şi rezistentă la foc conform Normei Europene 20340.

CONCLUZIE: Este indicată intreţinerea periodică a elevatorului, utilizarea unui supraveghetor de viteză la tamburul inferior, care va permite detectarea alunecării benzi şi oprirea, daca este necesar, a funcţionării elevatorului. De asemenea temperatura rulmenţilor trebuie controlată prin sonde de temperatură.

STUDII DE RISC DE EXPLOZIE PENTRU ELEVATOARE CU CUPE METALICE

  1. Studiul realizat de RWS Schoeffe în Universitatea din Kansas referitor la cauza a 250 de explozii repartizate în 26 de categorii: scânteile provenite de la cupele metalice nu fac parte din lista cauzelor posibile.
  2. Două studii ale Institutului “Feed and Grain” in Statele Unite ale Americii: exploziile nu sunt cauzate de simple scântei de metal cu otel moale, ci numai de oţel cu o proporţie importantă de carbon (cupele STIF/Franta nu sunt realizate niciodată dintr-un astfel de oţel).
  3. Probele referitoare la exploziile în elevatoare în BASEEFA (Buxton UK) au demonstrat că, cupele cu o temperatură ridicată (incalzite) nu pot aprinde praful în contact cu alte parţi metalice ale elevatorului. A fost nevoie să fie introdusă o sursă de aprindere exterioară cu scopul de de a cauza explozia din elevator.
  4. Investigaţiile realizate de H Pedersen de la Institutul “Christian Michelson” au concluzionat că simplul impact mecanic oţel cu oţel care produce scântei la diferite viteze, nu poate aprinde focul fără prezenţa unei surse de aprindere exterioară şi nici nu poate determina nori de praf.

C. Panouri antiexplozie tip VIGILEX:

  1. Panourile de aerisire Vigilex sunt proiectate pentru a satisface cerintelor de sanatate si de siguranta, si sunt destinate a fi utilizate in zone cu potential ridicat de explozie – conform directivei 94/9/CE din 1994 privind echipamentele care functioneaza in zonele ATEX.
  2. In cazul unei explozii panourile de aerisire sunt proiectate sa evacueze presiunea acumulata in echipamente, pentru a proteja atat forta de munca, cat si facilitatile din jur.
  3. Explozia panourilor de aerisire VIGILEX ofera un sistem de protectie simplu si eficient, care este proiectat pentru a rezista în conditii de vid si pot fi utilizate in silozuri, cicloane, filtre, elevatoare cu cupe, etc.
  4. Toate panourile de aerisire (antiexplozie) sunt insotite de certificate de atestare INERIS.

Date tehnice

Antiexplozie, silozuri, cicloane, filtre, elevatoare cu cupe

riscul de explozie